Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Mesečne Zdrave novice za zaposlene v računovodskih servisih


Namen programa projekta
je spodbujanje in promocija zdravja na delovnem mestu za zaposlene (zavarovane osebe) v računovodskih servisih z rednimi elektronskih zdravimi novicami.

V majhnih in mikro podjetjih, kot so v večini računovodski servisi, je malo zaposlenih in zato je delovni tempo hiter, odgovornost posameznika pa večja. Mikro in majhna podjetja in podjetniki posamezniki se ob obilici dela težko ukvarjajo z vprašanjem, kako bodo poskrbeli zase.

Zato je potrebno poiskati tiste trenutke in situacije, ko lahko ujamemo njihovo pozornost. Pri delu običajno ne razmišljajo o svojem zdravju, niti se ne zavedajo morebitnega nezdravega delovanja, ki ga ves čas delovnega procesa izvajajo. Mnogi tak način prenesejo naprej v svoje osebno življenje. Največkrat zaradi pomanjkanja časa in znanja, še bolje zavedanja. Iščemo torej način, kako se jih dotakniti na nevsiljiv, neposreden način in jim predati osnovne informacije, ki lahko vzbudijo zanimanje in posledično postopoma vplivajo na spremembo njihovega življenjskega sloga.

Eden od takšnih načinov so elektronske Zdrave novice, ki izhajajo od novembra 2013 dvanajst zaporednih mesecev vsak 2. torek v mesecu:

Priporočamo, da novice pošljete vsem svojim zaposlenim in vpišete kot ukrep v letni načrt PZD.
 

 Zdrave novice za vas pripravlja


Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.