Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih, 

projekt je potekal leta 2013 in 2014


Zbornica računovodskih servisov se je odločila sodelovati v projektu zaradi značilnosti dela računovodskih servisov, ki se odraža in presentizmu (prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni slabemu počutju, neizkoriščenost letnega dopusta …) bolj kot v absentizmu (odsotnost iz dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih razlogov). Večina zaposlenih je prisotna na delovnem mestu kljub bolezni.

Zakaj je izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu primerno za vaš računovodski servis:

 • ker je to zakonska zahteva
 • s tem bomo obdržali zdrave (in zadovoljne!) zaposlene
 • zmanjšali bomo bolniške odsotnosti (absentizem)
 • zmanjšali problem prisotnosti na delu kljub bolezni (presentizem)
 • povečali / ohranili produktivnost


Z zaključenim projektom promocija zdravja na delovnem mestu želimo smo zaposlene opozorili, da 

 • je za delodajalca promocija zdravja na delovnem mestu več kot samo zakonska obveza;
 • načrt za promocijo zdravja v podjetju ni le obveznost, ampak tudi prinaša koristi 
  • v zadovoljstvu zaposlenih
  • en evro, vložen v PZD, se (preko manjših stroškov in večje produktivnosti) povrne min 2,5 x in max 10 x. (Vir: Center za promocijo zdravja, KIMDPŠ, UKC Lj);
 • smo za naše zdravje v prvi vrsti odgovorni zaposleni;
 • naj se zaposleni v računovodskih servisih izogibajo prezentizmu, ki na dolgi rok vodi v absentizem.
   

Več o rezultatih projekta tukaj. 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.