Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Projekt ZRS: Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih, je potekal leta 2013 in 2014

ZRS se je junija 2013 prijavila na javni razpis ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014. Za aktivnosti projekta ZRS je bilo odobrenih 50.000,00 EUR z DDV, dodatno pa je ZRS zagotovila 15 % potrebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih virov.

Naslov našega projekta: Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti.

Namen projekta

 1. Podati celosten in sistematičen pristop k izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih.
 2. Širše ozaveščanje zaposlenih v podjetjih (tj. strankah računovodskih servisih) o pomenu zdravja na delovnih mestih v Sloveniji.

 

Projekt ZRS je bil sestavljen iz štirih programov:

 1. Izobraziti zaposlene v računovodskih servisih za samostojno pripravo načrta za promocijo zdravja.
 2. Ozaveščati zaposlene (zavarovane osebe) v računovodskih servisih z rednimi elektronskih zdravimi novicami.
 3. Identificirati prisotnost in posledice absentizma in/ali prezentizma v računovodskih servisih na vzorcu članov GZS-ZRS ter predstaviti ukrepe za zmanjšanje posledic absentizma in/ali prezentizma.
 4. Pripraviti priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji.

Več o opisu posameznih programov projekta si preberite tukaj.

Terminski plan projekta
julij 2013 do november 2014

 • Načrt: nov. - dec. 2013, april – maj 2014
 • Absentizem: 1. anketa, oktober 2013
 • E-Zdrave novice: 1x mesečno, od nov. 2013 dalje
 • Smernice: do konca 2013
 • Delavnice absentizem: april in okt. 2014

Izvajalci projekta:

 • strokovna služba ZRS,
 • tehnična podpora GZS,
 • zunanji izvajalci:
  • Planinca d.o.o.
  • Skupina Zdrav sem
  • Svilar - Bohorič & partnerji d.o.o.

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.