Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Izvedba izobraževalnih delavnic za samostojno pripravo načrta za promocijo zdravja na delovnih mestih v računovodskih servisih


Namen programa: Izobraziti zaposlene v računovodskih servisih za samostojno pripravo načrta za promocijo zdravja ne delovnem mestu.

Vsebina delavnice:

 • Zakonodajna obveznost – pregled Zakona, namen in cilj postopka
 • Predstavitev koristi in ugodnosti za podjetje
 • Postopki za analizo in pridobivanje vstopnih informacij
 • Postavitev ciljev
 • Priprava načrta in pregled možnih aktivnosti in korakov za izvajanje načrta
 • Evidence izvajanja načrta in vodenje arhiva
 • Evalvacija in priprava na nov letni načrt

Udeleženci prejmejo:

 • gradivo kot delovni pripomoček za samostojno izvedbo načrta promocije zdravja
 • pogostitev - prikaz zdrave malice

Načrt za promocijo zdravja v podjetju je obveznost vsakega podjetja, ki zaposluje ljudi, ne glede na število zaposlenih.

Težave izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu pri mikro in majhnih podjetjih izhajajo iz:

 • pomanjkanja znanja in veščin
 • finančne obremenitve ob najemu zunanjih izvajalcev

Ker večina računovodskih servisov spada med mikro in majhna podjetja smo za predstavnike računovodskih servisov pripravili brezplačno izobraževalno delavnico. Delavnica je zasnovana tako, da slušatelji v enem dnevu pridobijo znanje za izdelavo načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu.

 

Na povezavi si lahko ogledate pozitivne odzive udeležencev in fotografije iz delavnice v Ljubljani 13.11.2013, 14.5.2014, 11.6.2014 in 23.9.2014 ter v Mariboru 27.11.2013. Udeleženci delavnic so delavnico ocenili za praktično in koristno ter ji podelili visoke ocene.  

Delavnice za vas pripravlja

 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.