Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Kontakt


GZS - Zbornica računovodskih servisov
Tel.: 01/5898 316
Faks: 01/5898 100, 200
E-pošta: zrs@gzs.si

 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.