Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Identificirati prisotnost in posledice absentizma in/ali prezentizma na delovnih mest v računovodskih servisih


Namen programa projekta:
- identificirati prisotnost in posledice absentizma in/ali prezentizma na delovnih mest v računovodskih servisih na vzorcu članov GZS-ZRS in
- predstaviti ukrepe za zmanjšanje posledic absentizma in/ali prezentizma.

 

Vsebina programa:

 • Izvedba ankete med člani GZS-ZRS, ki bo pokazala stanje (prisotnost/odsotnost) absentizma in/ali prezentizma na delovnem mestu v računovodskih servisih (na začetku projekta in na koncu projekta izvedba panelne raziskave)
  • 1. val - november 2013 (mirno obdobje)
  • 2. val - januar 2014  (stresno obdobje)
  • 3. val - maj 2014 (mirno obdobje)
  • 4. val - september 2014 (stresno obdobje)
 • Iz zaključkov ankete odkriti vzroke za absentizem in/ali prezentizem v računovodskih servisih in ukrepe za zmanjšanje (oktober 2014)
 • Priprava elektronske publikacije Ukrepi in aktivnosti za pravočasno prepoznavanje absentizma / prezentizma v računovodskih servisih (oktober 2014)
 • Delavnica 1: Brezplačna delavnica Usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, Ljubljana, 16. september 2014
 • Delavnica 2: Delavnica Absentizem in prezentizem - en problem z dvema obrazoma, Ljubljana, 21. oktober 2014 (izvedba 27.5.2014 je bila prestavljena)

Do absentizma in / ali presentizma prihaja zaradi značilnosti dela v računovodskih servisih, ki je:

 • v celoti sedeče za računalnikom v zaprtih prostorih
 • sledenje tedenskim spremembam na področju računovodstva, davkov in financ
 • vezanost na zakonske roke za oddajo poročil
 • zahtevne stranke
 • dodatna obremenitev od januarja do marca

Zaradi značilnosti dela v računovodskih servisih opažamo naslednje vsakdanje pojave:

 • stres,
 • pomanjkanje časa,
 • neredna in nezdrava prehrana ter
 • premalo gibanja

Ti vsakodnevni pojavi vplivajo na telesno in duševno zdravje zaposlenih.Menimo celo, da je presentizem med zaposlenimi v računovodskih servisih bolj pogost pojav kot absentizem. Izsledki raziskav so pokazali, da jeskrb in promocija zdravja v računovodskih servisih z zaposlenimi pod 5 oseb, zelo okrnjena.

Posledica absentizma in presentizma je na dolgi rok poslabšanje zdravja zaposlenih in posledično večji stroški delodajalcem in ZZZS zaradi odsotnosti zaposlenih z delovnega mesta.

Ocenjujemo, da so posledice prezentizma zaradi narave dela vezane na roke čez celo leto in na odgovornost zaposlenih do svojih strank, vodijo v zmanjšano koncentracijo in storilnost zaposlenih, večje število napak, izgorevanje na delovnem mestu, neusklajenost poklicnega in družinskega življenja… Vse to pa posledično vodi v absentizem.

Rezultat programa - publikacija:


Program je bil izveden v sodelovanju s Planinca d.o.o.

 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov