Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Priporočila za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v računovodskih servisih


Namen programa:
Priprava in promocija priporočil za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih v računovodskih servisih
 

Vsebina programa:

 • ugotovitev stanja izvajanja promocije zdravja v računovodskih servisih z anketo med člani GZS-ZRS
 • ozavestiti zaposlene v računovodskih servisih o potrebi po izvajanju zakonskih določil glede izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, saj gre za res mikro mikro podjetja, ki si sama težko kadrovsko in finančno pripravijo vse potrebno
 • postavitev priporočil za sistematično izvajanje promocije zdravja v računovodskih servisih v Sloveniji
 • promocija priporočil za sistematično izvajanje promocije zdravja v računovodskih servisih v Sloveniji
 • skupaj s strokovnjaki z ustreznih področij pripraviti priporočila, ki bodo članom služila pri uresničevanju promocije zdravja na delovnem mestu
 • ob dokončanju programa ugotoviti (boljše) stanje zaradi izvedenih aktivnosti projekta
   

Na GZS-ZRS ugotavljamo, da:

 • je Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) pričel veljati 24. novembra 2011;
 • je v prvem odstavku 32. člena ZVZD-1 določeno, da mora delodajalec promocijo zdravja načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega izvajanja;
 • bi moral minister, pristojen za zdravje, v skladu z drugim odstavkom 32. člena ZVZD-1 izdati smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu najkasneje do uveljavitve ZVZD-1;
 • da kljub določbi, omenjeni v prejšnji alineji, pristojni minister do danes še ni izdal smernic;
 • obstajajo v zvezi z izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu določena priporočila, ki jih je izdelal Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki pa so namenjena različnim dejavnostim – ciljnim skupinam in določene dejavnosti potrebujejo natančnejše (v enem delu ožje in v drugem delu širše) usmeritve;
 • je ena od poglavitnih nalog GZS-ZRS tudi zagotavljanje informacij in nasvetov s področja delovanja ter uresničevanje ostalih interesov članov ZRS, kamor zagotovo sodi tudi promocija zdravja s strani računovodskih servisov kot delodajalcev in izpolnjevanje zakonskih obvez le-teh.


Rezultat programa - publikacija:

 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.