Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Programi v okviru projekta ZRS: Promocija zdravja na delovnem mestu


1. program: Načrt za promocijo zdravja

vsebina:
- Izvedba izobraževalne delavnice za samostojno pripravo načrta za promocijo zdravja na delovnih mestih v računovodskih servisih. Udeleženci prejmejo gradivo kot delovni pripomoček za samostojno izvedbo načrta promocije zdravja.
- Anketa, izpolnjena s strani udeležencev delavnice, ali so za svoje podjetje pripravili načrt za promocijo zdravja na delovnem mestu – 3 mesece po obisku delavnice.

2. program: Zdrave novice

vsebina:
- Zasnova mesečnih elektronskih zdravih novic za člane GZS-ZRS
- Izvedba mesečnih elektronskih zdravih novic za člane GZS-ZRS
 

3. Prisotnost absentizma in/ali prezentizma

vsebina:
- Izvedba ankete med člani GZS-ZRS, ki bo pokazala stanje (prisotnost/odsotnost) absentizma in/ali prezentizma na delovnem mestu v računovodskih servisih (na začetku projekta in na koncu projekta izvedba panelne raziskave.
- Iz zaključkov ankete odkriti vzroke za absentizem in/ali prezentizem v računovodskih servisih in ukrepe za zmanjšanje.
- Priprava elektronske publikacije Ukrepi in aktivnosti za pravočasno prepoznavanje absentizma / prezentizma v računovodskih servisih - javno dostopna na www.gzs.si/zrs.
- Delavnica 1: Usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
- Delavnica 2: O absentizmu - za vodje računovodskih servisov.

Več o opisu sedanjega stanja tukaj.

4. program: Smernice oz. priporočila

vsebina:
- izvedba ankete med člani GZS-ZRS, ki bo pokazala stanje glede izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih
- pripraviti priporočila za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za računovodske servise in jih objaviti na spletni strani GZS-ZRS, namenjeni članom oziroma na spletni strani GZS-ZRS zdravje-zrs.gzs.si
- izvesti anketo ob dokončanju programa št. 6 in ugotoviti (boljše) stanje zaradi aktivnosti ZRS, navedene v tem programu


Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 


Avtor: Zbornica računovodskih servisov