Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Novice


Arhiv: Brošura: Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji

Pred vami je druga brošura, ki smo jo pripravili v Zbornici računovodskih servisov v okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih. Z brošuro, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Alenko Planinc Rozman iz podjetja plAnincA d.o.o., želimo spodbuditi vodje in zaposlene v računovodskih servisih k skrbi za zdravje na delovnem mestu in uvajanju sprememb.

Dejstvo je, da so posledice gospodarske krize v Sloveniji zajele tudi dejavnost računovodskih servisov. Pritisk na zniževanje cen, zasičenost trga in finančno nedisciplino so najprej in v največji meri občutili zaposleni.

Da bi ugotovili, kakšna je učinkovitost dela zaposlenih v teh razmerah, smo izvedli raziskavo med računovodskimi servisi. Pri tem smo bili posebej pozorni na absentizem in prezentizem na delovnem mestu. Prezentizem pomeni prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni ali slabemu počutju, zaradi katerih zaposleni ne morejo biti v celoti učinkoviti in svojega dela brezhibno opravljati.

Čeprav bi pričakovali, da je prav odsotnost zaposlenega z delovnega mesta tista, ki prinaša podjetju izgubo, raziskave kažejo, da prezentizem podjetju ustvarja 1,5-krat večje stroške. Razlog za to je v zmanjšani učinkovitosti zaposlenega. Zaposleni je sicer prisoten, a hkrati tudi odsoten z delovnega mesta. Zato strokovnjaki pravijo, da ima prisotnost na delu dva obraza, tudi negativnega, in poudarjajo, da prezentizem na dolgi rok povzroča absentizem.

Naloga vseh nas je, da ustvarimo stimulativno delovno okolje, v katerem bodo zaposleni znali prepoznati prezentizem in se mu tudi izogibali. Rešitev za to je enostavna – delovati moramo preventivno. Za podjetje je to globoka sprememba, ki zahteva veliko napora in vztrajnosti. Vendar se povrne. Sprememba v miselnosti podjetja, oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov s sodelavci ter vzpostavitev organizacijske kulture, v kateri bo zdravje zaposlenega največja vrednota, je najboljša dolgoročna naložba, za katero se lahko odločimo.

Besedilo brošure je v pdf datoteki na voljo tukaj.

 

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije..


Pripeti dokumenti

Fotogalerija