Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Novice


Arhiv: Brezplačna delavnica: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, Ljubljana, 16.9.2014

Zbornica računovodskih servisov
organizira brezplačno delavnico
v okviru projekta promocije zdravja na delovnem mestu
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
v torek, 16. septembra 2014
od 09.00 do 13.30 ure
v dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
 

Usklajevanje med službo, družino in osebnimi interesi ni več enostavno. V času zaostrenih gospodarskih razmer področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja na videz postaja lahko tudi nepomembno, če prezremo pomembno povezavo z ostalimi psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu (stres, izgorelost, absentizem, prezentizem, fluktuacija). Vedno bolj postaja skrb posameznika ter podjetja. Čas, ki ga posameznik preživi z družino, prijatelji, aktivnostmi v družbi, skrbi za svoje psihofizično stanje, hobije in potovanje, prispeva, da je posameznik srečnejši, zdrav in posledično uspešnejši pri doseganju ciljev na delu, kreativen in lažje rešuje probleme na delovnem mestu. Preveč časa namenjenega delu lahko povzroči stres, izgorelost, bolniško odsotnost in s tem zmanjšano produktivnost na delovnem mestu, dolgoročno ima močan vpliv na konkurenčnost podjetja na trgu.

Namen delavnice
je udeležencem iz mikro in manjših podjetij, samozaposlenim, sistematično predstaviti področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja od prepoznavanja (ne)ravnotežja do postavljanja ciljev in konkretnih korakov za spremembe, ki bodo imele pozitiven učinek tako za posameznika kot podjetje.

Cilji delavnice:

 • poglobitev razumevanja pomena področja usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v sklopu širšega razumevanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu
 • ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na ravnotežje življenjskih vlog v okolju udeleženca
 • samorefleksija delovnih navad z namenom iskanja sprememb
 • spoznati tehnike, ki omogočajo pametno izkoriščanje časa
 • določitev ciljev za doseganje harmonije poklicnega in družinskega življenja

Vsebina delavnice:

 • definicija usklajevanja poklicnega in družinskega življenja
 • dejavniki, ki vplivajo na (ne)ravnotežje
 • organizacijski pristopi podjetja za ustvarjanje življenjskega ravnotežja
 • delovni stili in analiza delovnih navad posameznika
 • upravljanje s časom
 • postavitev ciljev za doseganje usklajevanje dela in privatnega življenja

Predavateljica: Alenka Planinc, direktorica plAnincA d.o.o.,
ima dolgoletne izkušnje pri vodenju timov v mednarodnih in slovenskih podjetjih na področjih raziskovanja trga, razvoja informacijske tehnologije za prodajo, marketing, finance in organizacije in vodenje projektov. Zaključila je šolanje po programu NLP coach Mednarodne federacije za coaching (International Coach Federation - ICF, ZDA) in ima mednarodni certifikat CPF - Certified Professional Facilitator pri IAF. Zadnja leta s svojim znanjem prispeva tudi k uveljavljanju dobrih praks s področja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu (absentizem, prezentizem, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, fluktuacija, stres, izgorelost).  


Trajanje:
5 šolskih ur

Kotizacija: delavnica je BREZPLAČNA (financirana v okviru projekta)

Informacije:
Zbornica računovodskih servisov
Tel.: 01/5898 316
e-pošta: zrs@gzs.si

Prijave in odjave:
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na delavnici priznata 2 točki.


Delavnica se izvaja v okviru projekta Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija