Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Novice


Arhiv: Izvedba ankete, ki bo pokazala stanje absentizma in/ali prezentizma na delovnem mestu v računovodskih servisih - 1. val, november 2013

Izvedba panelne raziskave med člani GZS-ZRS bo pokazala stanje (prisotnost/odsotnost) absentizma in/ali prezentizma na delovnem mestu v računovodskih servisih:

  • 1. val - november 2013 (mirno obdobje)
  • 2. val - januar 2014 (stresno obdobje)
  • 3. val - maj 2014 (mirno obdobje)
  • 4. val - september 2014 (stresno obdobje)

Iz zaključkov anket bodo odkriti vzroki za absentizem in/ali prezentizem v računovodskih servisih in pripravljeni ukrepi za zmanjšanje (konec oktobra 2014).

Fotogalerija