Promocija zdravja na delovnem mestu v računovodskih servisih

Novice


Arhiv: Brošura: Priporočila za sistematično izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene v računovodskih servisih v Sloveniji

Pogosto slišimo, da je zdravje naša največja dobrina. Zdi se nam nekaj samoumevnega, vendar se na žalost prave vrednosti zdravja običajno zavemo šele, ko nastopijo bolečina, poškodba ali celo bolezen. Čeprav je v medijih, na spletu, v številnih knjigah in priročnikih na voljo nešteto nasvetov, kako si pomagati za bolj zdrav način življenja, in čeprav zaposlene k temu spodbujajo tudi odgovorni delodajalci, je resnica ena sama: v prvi vrsti smo za naše zdravje odgovorni sami.

Pri tem so nemalokrat za vzpostavitev dobrega počutja potrebni le drobni koraki. V Zbornici računovodskih servisov smo ob finančni podpori ZZZS pripravili pričujočo brošuro, s katero želimo zaposlenim v računovodskih servisih pomagati, da te korake tudi uresničijo.

Narava računovodskega poklica zahteva veliko sedečega dela za računalnikom in povzroča veliko stresa, do katerega prihaja predvsem zaradi skrbi za pravočasno oddajanje obračunov in poročil v zakonsko predpisanih rokih, zaradi nenehnega spreminjanja zakonodaje in tudi zaradi dela s strankami. Za računovodske servise je bolj značilen prezentizem (prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni ali slabemu počutju, neizkoriščenost dopusta) kot absentizem (odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodb ali drugih zdravstvenih razlogov). Tudi zato se je Zbornica računovodskih servisov odločila sodelovati v projektu promocije zdravja na delovnem mestu. Del širših aktivnosti v zvezi s tem je brošura, ki je pred vami.

Želimo si, da bo zaposlene in delodajalce brošura spodbudila, da postane skrb za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu ustaljena, običajna in vsakdanja praksa. Gre za najboljšo naložbo, ki se bo obrestovala tako na delovnem mestu kot tudi zasebno.

Besedilo brošure je v pdf datoteki na voljo tukaj.

Projekt Celosten pristop k sistematični promociji in izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih (zavarovanih oseb) v računovodskih servisih in zmanjšanju absentizma v dejavnosti je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije..

Fotogalerija